1 54c0b9ad173bf4d025717522f81cd7e6
Baťa: Náš závod je závodem dělníků
3 54c0b9ad173bf4d025717522f81cd7e6

O výstavě

Komerční výstava „Baťa: Náš závod je závodem dělníků“ je koncipována jako bilingvní soubor devatenácti panelů velikosti 100 × 70 cm a jednoho panelu velikosti 70 × 72 cm, osmnácti obrazových a dvou textových. Obrazem zaznamenávají provozy firmy Baťa ve zlínské továrně a její zaměstnance, doprovodným textem pak popisují činnosti, případně souvislosti výroby. Textové panely obsahují prohlášení zaměstnanců k výročí firmy a navazující odpověď Tomáše Bati, dále popis situace firmy v kontextu doby. Fotografie nebyly dosud nikdy veřejně prezentovány.

Výstavní celek má vlastní tištěný katalog, doprovodnou jedenáctiminutovou videoprezentaci, web a profil na sociálních sítích. Grafickou úpravu a předtiskovou přípravu výstavy provedlo respektované Studio 6.15. Texty redigoval PhDr. Zdeněk Pokluda, někdejší ředitel Státního okresního archivu ve Zlíně, historik specializující se na vývoj a působení firmy Baťa. Výstava vznikla ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati ve Zlíně a Klubem Absolventů Baťovy školy práce. Cílovou skupinou je laická i odborná veřejnost v tuzemsku i v zahraničí.

Výtěžek výstavy je určen na záchranu a výzkum artefaktů firmy a rodiny Baťových.

O autorovi

Jiří Madzia


Absolvent filmové režie a produkce a marketingových komunikací. Zajímá se o historii, film a informační technologie. Sbírá baťovské, filmové a zlínské historické a umělecké artefakty. Je spoluautorem několika publikací. Pracuje jako asistent režie. Žije ve Zlíně.

Kontakt


Mgr. Jiří Madzia, DiS.
Zábrančí I 314
763 02 Zlín
IČ: 73772224

telefon: +420 608 963 632
e-mail: jiri.madzia@gmail.com

Technickou specifikaci výstavy obdržíte na vyžádání.
Ceny smluvní.

5 54c0b9ad173bf4d025717522f81cd7e6

Partneři